Uprava šole

  • Ravnatelj: Andrej Krumpak
  • Pomočnik ravnatelja: mag. Uroš Rozina
  • Tajnica: Zdenka Kisovec
  • Računovodkinja: Katarina Zupanc

Učiteljski zbor

Drugi strokovni delavci šole

  • Svetovalni delavki: Tina Uršič in Tanja Hartman
  • Knjižničarka: mag. Jerneja Stoviček

Tehnično osebje

  • Receptor: Mirko Fink
  • Hišnik: Srboslav Macura
  • Kuharice: Anica Trdin (vodja kuhinje), Nesima Subašić, Urška Erzar, Miha Skubi, Josipa Pervinšek
  • Čistilke: Danica Cvetkova, Hava Velić, Josipa Pervinšek, Tatjana Rahić, Daniela Gradišek, Sabina Semić