Uprava šole

  • Ravnatelj: Andrej Krumpak
  • Pomočnik ravnatelja: mag. Uroš Rozina
  • Tajnica: Zdenka Kisovec
  • Računovodkinja: Katarina Zupanc

Učiteljski zbor

Drugi strokovni delavci šole

  • Svetovalni delavki: Tina Uršič (v času njene odsotnosti jo nadomešča Ema Škrubej) in Tanja Hartman
  • Knjižničarka: mag. Jerneja Stoviček

Tehnično osebje

  • Receptor: Mirko Fink
  • Hišnik: Srboslav Macura
  • Kuharice: Anica Trdin (vodja kuhinje), Nesima Subašić, Anita Povše, Admira Hasanović, Tanja Vehovec
  • Čistilke: Danica Cvetkova, Hava Velić, Tatjana Rahić, Daniela Gradišek, Sabina Semić, Sedina Isaković, Enesa Balkić