Zavod osnovne šole Zalog je na seji Sveta šole 25. 10. 2005 sprejel sklep o ustanovitvi Šolskega sklada.

DELOVANJE

Šolski sklad ima glede na Pravilnik o delovanju Šolskega sklada oblikovane osnovne kriterije in pogoje za dodelitev sredstev za subvencioniranje nadstandardnih in ostalih dejavnosti.

Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje dejavnosti je potrebno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku.

Vloge za dodelitev sredstev za subvencioniranje dejavnosti se oddajajo vsaj 30 dni pred izvedbo določene dejavnosti. 

O posameznih vlogah Upravni odbor Šolskega sklada odloča na sestankih odbora ali preko korespondenčnih sej.

Obrazec za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada je na voljo v pisarni svetovalne delavke ali na spletni strani šole (glej spodaj).

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev,
  • prispevkov občanov,
  • donacij,
  • drugih virov (zbiralne akcije učencev, prodaja izdelkov učencev …).

 

PRISPEVKE LAHKO NAKAŽETE NA:

Tekoči račun sklada: SI56 0126 1603 0663 340

Sklic za nakazilo donacij Šolskemu skladu: 00 234402

 

OBRAZCI:

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

 

POMEMBNI DOKUMENTI:

POROČILO o delovanju šolskega sklada v š.l. 2018/2019

POROČILO o delovanju šolskega sklada v š.l. 2017/2018

POROČILO o delovanju Šolskega sklada v š.l. 2016/2017

PRAVILNIK o delovanju Šolskega sklada – 23. 2. 2017

Kriteriji za dodelitev subvencije

Poročilo o delu Šolskega sklada za šol. leto 2016-2017

Dopis staršem – 9. 9. 2016