Zavod osnovne šole Zalog je na seji Sveta šole 25. 10. 2005 sprejel sklep o ustanovitvi Šolskega sklada. 24. 12. 2021 je sprejel nova Pravila šolskega sklada Osnovne šole Zalog in Kriterije za dodelitev subvencije.

DELOVANJE

Šolski sklad ima glede na Pravilnik o delovanju Šolskega sklada  in Kriterije za dodelitev subvencije oblikovane osnovne kriterije in pogoje za dodelitev sredstev za subvencioniranje nadstandardnih in ostalih dejavnosti.

Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje dejavnosti je potrebno priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku.

Vloge za dodelitev sredstev za subvencioniranje dejavnosti se oddajajo vsaj 30 dni pred izvedbo določene dejavnosti. 

O posameznih vlogah Upravni odbor Šolskega sklada odloča na sestankih odbora ali preko korespondenčnih sej.

Obrazec za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada je na voljo v pisarni svetovalne delavke ali na spletni strani šole (glej spodaj).

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev,
  • prispevkov občanov,
  • donacij,
  • drugih virov (zbiralne akcije učencev, prodaja izdelkov učencev …).

 

PRISPEVKE LAHKO NAKAŽETE NA:

Tekoči račun sklada: SI56 0126 1603 0663 340

Sklic za nakazilo donacij Šolskemu skladu: 00 234402

 

OBRAZCI:

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

 

POMEMBNI DOKUMENTI:

POROČILO o delovanju šolskega sklada v š.l. 2018/2019

POROČILO o delovanju šolskega sklada v š.l. 2017/2018

POROČILO o delovanju Šolskega sklada v š.l. 2016/2017

Pravila šolskega sklada Osnovne šole Zalog 

Kriteriji za dodelitev subvencije

Poročilo o delu Šolskega sklada za šol. leto 2016-2017

Dopis staršem – 9. 9. 2016