Po 56. členu Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

 

Urnik -prevozi – šolski kombi 2022/2023 (PDF datoteka za tisk)od 5. 9. 2022  in se bo (skladno z urnikom in glede na potrebe posameznika) dokončno uredil do 15.9.

Dan postaja LAZAR postaja IZ PODGRADA postaja IZ MRZLE DOLINE Jezero Prevozi domov (odhod iz OŠ Zalog)
PONEDELJEK

7.15

7.30

7.35

7.50

8.00

8.10

13.10

13.50

14.10

14.45

TOREK

 7.15

7.30

7.35

7.50

8.00

8.10

13.10

13.50

14.10

14.45

SREDA

 7.15

7.30

7.35

7.50

8.00

8.10

13.10

13.50

14.10

14.45

ČETRTEK

 7.15

7.30

7.35

7.50

8.00

8.10

12.10

13.10

13.50

14.10

14.45

PETEK

 7.15

7.30

7.35

7.50

8.00

8.10

13.10

13.50

14.10

14.45