Medvrstniška skupina je organizirana oblika druženja in učne pomoči učencev vrstnikom. Vodena je pod mentorstvom svetovalnih delavk, ki imata vlogo koordiniranja ter vodenja in spremljanja učencev tutorjev. Hkrati sta tudi vez med učenci tutorji in njihovimi razredniki.

V šolskem letu 2021/2022 smo na šoli pričeli s poskusnim uvajanjem medvrstniške pomoči v 6. razredu. Glede na dobre izkušnje, bomo v tem šolskem letu z aktivnostmi nadaljevali in strmeli k razširitvi na še več oddelkov.

CILJI

  • Medsebojna pomoč učencev pri učenju
  • Razvoj in krepitev socialnih veščin
  • Prepoznavanje in razvoj svojih potencialov
  • Sprejemanje in upoštevanje drugačnosti
  • Razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih
  • Prepoznavanje osnovnih vrednot

  POPULACIJA

Učenci od 6. do 9. razreda.

LOGOTIP