Projekti

 
poglej več prispevkov

Obvestila šole

 

Foto utrinki dogodkov

sl_3_kope sl_4_kope dsc_1340 dsc_1334
 
 

Učbeniški sklad

 

Spoštovani učenci in starši,

kot vsako šolsko leto ob tem času vam tudi tokrat na tem mestu posredujemo informacije v zvezi z gradivom in potrebščinami za novo šolsko leto 2021/2022. Med GRADIVA sodijo učbeniki in delovni zvezki, med POTREBŠČINE pa navadni zvezki, pisala, ovitki, likovni pribor …

 

Učbeniški sklad

Seznam učbenikov v učb. skladu za šol. leto 2021/2022

Učenci, ki bodo v šol. letu 2021/2022 obiskovali zadnje triletje (7.-9.r.), lahko po učbenike pridejo po naslednjem datumskem razporedu:

– ponedeljek, 30. 8. 2021, med 9.00 in 13.00: 7. in 8. razred

– torek, 31. 8. 2021, med 9.00 in 13.00: 7. in 9. razred

Ker je poslopje šole v prenovi, bo knjižnica v prihodnjih mesecih delovala na naslovu stare šole (1. nadstropje) – tukaj bo potekal tudi prevzem učbenikov.

Učenci lahko učbenike prevzamejo še ves prvi teden pouka, torej do 3. 9. 2021.

Učenci, ki bodo v prihodnjem šolskem letu 2021/2022 obiskovali 2.-6. razred, bodo učbenike iz učbeniškega sklada dobili do četrtka, 24. 6. 2021.

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna, učencem pa se za njihovo izposojo tudi ni potrebno posebej prijavljati, saj jim pripadajo že s tem, da so učenci osnovne šole.

Starše naprošamo, da učenci učbenike čez poletje varno shranijo in jih pred začetkom novega šolskega leta za pouk ustrezno pripravijo – ovijejo …

Učenci 1. razreda (bodoči prvošolci) pri pouku ne bodo rabili učbenikov, zato zanje izposoje iz učbeniškega sklada ni.

 

Potrebščine (zvezki, pisala, ovitki, likovni pribor …)

Potrebščine, kamor ne sodijo delovni zvezki in učbeniki, temveč navadni zvezki, pisala, ovitki, potrebščine za likovno umetnost … starši učencev vseh razredov za svojega otroka kupite sami.

 

Delovni zvezki in potrebščine

Seznam del. zvezkov in potrebščin za novo šol. leto 2021/2022

Komplete delovnih zvezkov in potrebščin starši učencev, ki bodo prihodnje šolsko leto obiskovali 4. – 9. razred, kupite sami, medtem ko so kompleti delovnih zvezkov za učence, ki bodo v novem šolskem letu obiskovali 1. – 3. razred, brezplačni in jih učenci, podobno kot učbenike, prejmejo že pred koncem tega šolskega leta.

Starši učencev, ki bodo prihodnje šolsko leto obiskovali 4. – 9. razred, lahko komplete delovnih zvezkov in potrebščin naročite in kupite pri naslednjih ponudnikih: 

 

KOPIJA NOVA d o. o.

Kopija nova d. o. o. je, podobno kot že lansko leto, pripravila aplikacijo, preko katere lahko komplete delovnih zvezkov in potrebščin naročite zelo enostavno, saj so v njej že zajeti naši seznami gradiv za šol. leto 2021/2022. Aplikacija je dostopna na povezavi:

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ou&pmid=ra4qqr54xmz9

 

DZS

Komplete delovnih zvezkov in potrebščin lahko naročite in kupite tudi pri DZS, in sicer na povezavi:

https://www.dzs.si

Katalog potrebščin DZS: https://issuu.com/dzsdd/docs/katalog_solskih_potrebscin_2021

Tudi DZS naj bi v okviru spletne strani na omenjeni povezavi do konca junija posebej za našo šolo zajela naš seznam delovnih zvezkov in potrebščin, kar vam bo omogočilo hitrejše in lažje naročanje.

 

MLADINSKA KNJIGA

Komplete delovnih zvezkov in potrebščin lahko kupite tudi pri Mladinski knjigi, in sicer na povezavi:

https://www.emka.si

Tudi Mladinska knjiga naj bi v okviru spletne strani na omenjeni povezavi do konca junija posebej za našo šolo zajela naš seznam delovnih zvezkov in potrebščin, kar vam bo omogočilo hitrejše in lažje naročanje.

 

Naročanja kompletov delovnih zvezkov in potrebščin pri posameznih ponudnikih preko papirnatih naročilnic, ki so jih učenci v preteklih letih prejeli v šoli in jih v šolo izpolnjene lahko tudi vrnili, ni več, izjemo smo naredili le za bodoče prvošolce, in sicer z namenom, da staršem prehod njihovega otroka iz vrtca v šolo čimbolj olajšamo.

 

POMEMBNO za učence, ki obiskujejo izbirni predmet NEMŠKEGA jezika !!!

Izbirni predmet Nemščina je v 4., 5. in 6. razredu NEOBVEZEN, zato starši za ta predmet sami kupite tako učbenik kot delovni zvezek. Nasprotno pa je izbirni predmet Nemščina v 7., 8. in 9. razredu eden od OBVEZNIH izbirnih predmetov, zaradi česar učenci učbenik za ta predmet prejmejo iz učbeniškega sklada.

Učbenika in delovna zvezka za neobvezni izbirni predmet Nemščina sta v 4. in 5. razredu identična, zato učencem 4. razreda, ki so v letošnjem šolskem letu obiskovali omenjeni predmet in ga nameravajo tudi v 5. razredu, učbenika in delovnega zvezka za ta predmet v naslednjem šolskem letu ni potrebno kupovati.

 

 

Za morebitne dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 01/3209-307, in sicer od ponedeljka do petka med 7.00 in 13.30.

                                                                                                          Jerneja Stoviček, knjižnica OŠ Zalog

Zadnja sprememba: 18. 8. 2021 ob 8.26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dostopnost