Zadnja sprememba (dodano besedilo je obarvano zeleno): 20. 7. 2023

 

Spoštovani učenci in starši,

kot ob koncu vsakega šolskega leta vam tudi ob koncu tega posredujemo osnovne informacije v zvezi z gradivi in potrebščinami za novo šolsko leto; v nadaljevanju vas seznanjamo z vsem potrebnim v zvezi z učbeniškim skladom in možnostmi nakupa delovnih zvezkov ter potrebščin pri naših ponudnikih.

1. Učbeniški sklad

Seznam učbenikov za šol. leto 2023/24

Učenci BODOČEGA 1., 2. in 3. razreda bodo učbenike dobili prvi šolski dan skupaj z delovnimi zvezki v šoli, vsi ostali učenci pa bodo učbenike za novo šolsko leto dobili v zadnjem tednu tega šolskega leta, torej v dneh med 19. in 23. junijem 2023. Prosimo, da učenci doma učbenike varno shranijo do meseca septembra in jih nato primerno uredijo (OVIJEJO) za novo šolsko leto.

2. Delovni zvezki in ostale potrebščine (zvezki, pisala …)

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šol. leto 2023/24

Cene delovnih zvezkov iz seznama so lahko glede na njihove trenutne maloprodajne cene v knjigarnah nekoliko drugačne. Žal je to posledica sprotnega spreminjanja cen na trgu, o čemer pa šole s strani založb nismo tekoče obveščene. Kljub vsemu se vam za morebitno neskladje v cenah opravičujemo.

Učenci bodočega 1., 2. in 3. razreda imajo delovne zvezke brezplačne in jih starši ne kupujete, saj jih bodo učenci skupaj z učbeniki dobili prvi šolski dan v šoli. Kupite pa seveda šolske potrebščine: zvezke, pisala …

Starši učencev 2. in 3. triade za svoje otroke kupite tako delovne zvezke kot tudi šolske potrebščine (glej seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin zgoraj).

Pri nakupu vas prosimo, da ste pozorni na naslednje:

    • učenci 4. razreda imajo med gradivi navedeno tudi gradivo NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5 (za 5. razred) – ne gre za napako, ampak za dejstvo, da se bo to gradivo uporabljalo tako v 4. razredu kot kasneje v 5. razredu, zato se ga kupi že za 4. razred;
    • tisti učenci, ki bodo drugo leto obiskovali 4., 5. ali 6. razred in bodo kot izbirni predmet imeli nemški jezik, morajo za ta predmet kupiti tudi učbenik, saj gre za NEOBVEZNI izbirni predmet, za katerega sredstva v učbeniškem skladu niso predvidena in torej učenec tega učbenika iz učbeniškega sklada ne more dobiti.
    • delovni zvezek Stari in srednji vek 7 (za zgodovino v 7. r.): na trgu sta stari izvod iz leta 2015 (ISBN 9789612417239, cena 12,50 €) in novi izvod iz leta 2021 kot rezultat ponatisa (ISBN 9789617121179, cena 13,70 €), njuna cena pa je različna, čeprav naj bi bila vsebinsko enaka – kupite katerega koli od obeh oz. tistega, ki vam je tako ali drugače laže dosegljiv; ob tem preverite, če ni morda nakup preko spleta cenejši od fizičnega nakupa v knjigarni.

Seveda pa smo se kot vsako leto za vas v zvezi z ugodnejšimi nakupi kompletov delovnih zvezkov povezali tudi z našimi ponudniki, letos so štirje (Kopija nova, Mladinska knjiga, Acron, DZS), in vam v nadaljevanju posredujemo ustrezne povezave. Vse potrebno lahko torej kupite preko njih, lahko pa si natisnete zgornji seznam delovnih zvezkov in potrebščin ter z otroki greste sami v knjigarno po nakupih. Posebej opozarjamo na to, da bodite pozorni, da ne kupujete delovnih zvezkov in učbenikov za izbirne predmete (4.-9. razred: nemščina), če jih vaš otrok ne bo obiskoval in nanje ni prijavljen.

1. Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ou&pmid=8upgcikyxnh6

2. Mladinska knjiga: https://bit.ly/OS_ZALOG 

3. Acron: https://go2school.com/narocilo-sola-23?displaySchool=Osnovna

4. DZS: https://www.dzs.si/ (levo v svetlo zelenem okvirčku vpišete šolo, razred in začnete z naročanjem)

 

V primeru potrebe po dodatnih informacijah se obrnite na:

  • tel. št. šolske knjižnice: 01/3209-307
  • e-mail: jerneja.stovicek@oszalog.si

 

Jerneja Stoviček, knjižničarka