Gozdna pedagogika je veda o vzgoji in izobraževanju v naravnem okolju. S tem načinom poučevanja pride do stimulacije vseh čutil, kar vpliva na boljše počutje ter razvoj otroka. V naravnem okolju je učenec veliko bolj aktiven in lahko neposredno raziskuje naravo ter pojave.

Na OŠ Zalog smo gozdno pedagogiko začeli vpeljevati v letošnjem šolskem letu pri pouku, v OPB ter v okviru interesne dejavnosti. V šolskem letu 2022/2023 smo se vključili tudi v Mrežo gozdni vrtcev in šol Slovenije. Trenutno sodelujeta v tem projektu dva tretja razreda, en četrti ter en peti. Ideje črpamo iz literature ter iz izobraževanj na temo gozdne pedagogike. V gozdni pedagogiki smo prepoznali mnogo prednosti: veliko je gibanja, odvija se zunaj na svežem zraku, učenci imajo možnost sprostitve, krepi se koncentracija, motorične sposobnosti in motiviranost za delo,…  Znanje in spretnosti, ki jih učenci osvojijo in utrjujejo na prostem, so trajnejše.

Gozdno pedagogiko izvajamo z namenom trajnejšega usvajanja učnih vsebin in lastne izraznosti. Zato učencem predstavljamo dejavnosti v naravi iz različnih učnih področij in jim omogočamo kreativno nadgradnjo le teh. Poleg omenjenega učencem ob vsakem obisku pouka ali dejavnosti na prostem omogočamo tudi prosto igro in s tem dvig njihove medsebojne povezanosti ter lastne samoizraznosti.

Naši cilji so:

  • učenci bomo vsaj enkrat mesečno odhajali v gozd,
  • v naravi bomo utrjevali in nadgradili določene vsebine,
  • preko igre v gozdu bomo krepili motorične spretnosti učencev ter omogočili dvig medsebojne povezanosti in kolegialnosti,
  • učenci bodo naravo doživljali preko različnih vremenskih pojavov in jo zaznavali z različnimi čutili.

Na šoli smo oblikovali tudi razvojni tim iz Gozdne pedagogike, v katerem sodelujejo učiteljice: Sonja Rudolf, Andreja Butala, Jasna Grabeljšek, Ana Vodopivec in Urša Štrbenk.