V času gradnje so motene telefonske povezave. Po telefonu smo dosegljivi le na številni tajništva. Za vse ostale informacije smo na voljo po elektronski pošti. Hvala za razumevanje!

  1. Andrej Krumpak, ravnatelj, 01/3209-301,  andrej.krumpak@oszalog.si
  2. mag. Uroš Rozina, pomočnik ravnatelja, 01/3209-302, uros.rozina@oszalog.si
  3. Zdenka Kisovec, poslovna sekretarka, 01/3209-300, zdenka.kisovec@oszalog.si
  4. Katarina Zupanc, računovodstvo, 01/3209-304, katarina.zupanc@oszalog.si
  5. Tina Uršič, svetovalna delavka, 01/3209-306, tina.ursic@oszalog.si
  6. Karmen Pevc, učiteljica za individualno in skupinsko pomoč učencem, 01/3209-311, karmen.pevc@oszalog.si
  7. Maša Doberšek, učiteljica za individualno in skupinsko pomoč učencem, 01/3209-310, masa.dobersek@oszalog.si
  8. mag. Jerneja Stoviček, knjižničarka, 01/3209-307, jerneja.stovicek@oszalog.si
  9. Učitelji in učiteljice predmetne stopnje: 01/3209-303
  10. Učitelji in učiteljice razredne stopnje in OPB: 01/3209-309

 

Elektronski naslov OŠ Zalog: tajnistvo@oszalog.si

Zgoraj navedene elektronske naslove se ne sme uporabiti za namene neposrednega trženja.