1. Andrej Krumpak, ravnatelj, 01/3209-301,  andrej.krumpak@oszalog.si
  2. mag. Uroš Rozina, pomočnik ravnatelja, 01/3209-302, uros.rozina@oszalog.si
  3. Zdenka Kisovec, poslovna sekretarka, 01/3209-300, zdenka.kisovec@oszalog.si
  4. Katarina Zupanc, računovodstvo, 01/3209-304, katarina.zupanc@oszalog.si
  5. Tina Uršič, svetovalna delavka, 01/3209-306, tina.ursic@oszalog.si
  6. Karmen Pevc, učiteljica za individualno in skupinsko pomoč učencem, 01/3209-311, karmen.pevc@oszalog.si
  7. Maša Doberšek, učiteljica za individualno in skupinsko pomoč učencem, 01/3209-310, masa.dobersek@oszalog.si
  8. mag. Jerneja Stoviček, knjižničarka, 01/3209-307, jerneja.stovicek@oszalog.si
  9. Učitelji in učiteljice predmetne stopnje: 01/3209-303
  10. Učitelji in učiteljice razredne stopnje in OPB: 01/3209-309

 

Elektronski naslov OŠ Zalog: tajnistvo@oszalog.si

Zgoraj navedene elektronske naslove se ne sme uporabiti za namene neposrednega trženja.