Šola pripravlja malice in kosila v lastni kuhinji. Za učence so organizirani trije obroki dnevno: dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica (za učence v podaljšanem bivanju).

Dopoldanska malica poteka v času glavnega odmora od 9.55 do 10.15. Učenci prvih razredov malicajo po prvi šolski uri. Vsi učenci malicajo v razredih, kjer so prejšnjo uro imeli pouk. Pri malici v razredih so tako na razredni kot na predmetni stopnji vedno prisotni učitelji. Učenci, ki so imeli športno vzgojo, pridejo na malico v jedilnico v spremstvu učiteljev.

Z zdravstvenega vidika je zaželeno, da bi vsi učenci prejemali vsaj en obrok v šoli.

Pri načrtovanju jedilnikov in pripravi obrokov upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja.

Učencem, ki imajo zdravstvene težave in imajo zdravniško potrdilo, bomo skušali zagotovili dietno prehrano (prijava je mogoča z obrazcem, ki se nahaja v razdelku “Obrazci in pravila”).

Jedilni list je dostopen na spletni strani pod zavihkom “Prehrana” (razdelek “Jedilniki”) in v jedilnici šole.

Cena obrokov od 1.9.2023 dalje:

  • MALICA : 1,10 €
  • POPOLDANSKA MALICA: 0,95€
  • KOSILA za učence od 1. do 3. razreda: 2,90 € (malo kosilo)
  • KOSILA za učence od 4. do 9. razreda: 3,10 € (veliko kosilo)

Prijava in odjava obrokov

Prijave na prehrano se po Zakonu o šolski prehrani (ZŠolPre-1; Ur. l. RS št. 3/2013) in Pravilih šolske prehrane (glej razdelek “Obrazci in pravila”) urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga najdete pod razdelkom “Obrazci in pravila”. Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu (glej razdelek “Obrazci in pravila”) kadarkoli prekličejo.

Naročnik prehrane lahko do 10.00 ure odjavi prehrano za naslednji dan oz. več dni v tajništvu šole, in sicer:

  • po e-pošti: tajnistvo@oszalog.si.
  • osebno v tajništvu šole

Zaradi natančne evidence odjav obrokov navedite priimek, ime in razred učenca, obrok, ki ga odjavljate, ter natančne datume odjave za posamezen obrok.

Prevzem kosila

Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, imajo elektronski ključek, s katerim v šolski kuhinji prevzamejo svoje kosilo. Učenci so dolžni prinašati elektronski ključek s seboj, saj le z njim lahko prevzamejo kosilo. V primeru, da bodo ključek izgubili, novega prejmejo v tajništvu – nov ključek je plačljiv, kar pomeni, da učenec ob prevzemu novega ključka le-tega plača, in sicer v vrednosti 1,00 €.

Naročnik prehrane se s pogodbo o šolski prehrani obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnaval stroške prehrane.