V skladu s Pravilnikom o prodaji blaga in storitev na trgu izdajamo javni razpis za prodajo kosil za šolsko leto 2022/23.

Razpis prodaje kosil 2022-23

Vloga za nakup kosil 2022-23

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu