Obveščamo vas, da bo vpis učencev v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2022/23 potekal od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022. Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Starši boste o točnem terminu in ostalih podrobnostih vpisa obveščeni po navadni pošti.

 

Tina Uršič,

svetovalna služba