protokol_samotestiranje_ucenci_november_13_11_21

Okrožnica MIZŠ z dne 16.11.2021 13387_Okroznica_Dodatna_pojasnila_161121_P in evidenčni list 13388_evidenčni list – samotestiranje (jutri v sredo, 17. 11. 2021 ga bodo učenci dobili v šoli, z naprej poskrbijo starši).