Uprava šole

 • Ravnatelj: Andrej Krumpak
 • Pomočnik ravnatelja: mag. Uroš Rozina
 • Tajnica: Zdenka Kisovec
 • Računovodkinja: Katarina Zupanc

Učiteljski zbor

 • Učitelji in učiteljice RAZREDNE stopnje 2019-2020
 • Učitelji in učiteljice PREDMETNE stopnje 2019-2020

Drugi strokovni delavci šole

 • Svetovalna delavka: Majda Bauman Jančar
 • Knjižničarka: Jerneja Stoviček
 • Učiteljici za individualno in skupinsko pomoč učencem: Maša Doberšek, Tanja Hartman

Tehnično osebje

 • Receptor: Mirko Fink
 • Hišnik: Srboslav Macura
 • Kuharice: Anica Trdin (vodja kuhinje), Nesima Subašić, Metka Štrus, Josipa Pervinšek
 • Čistilke: Danica Cvetkova, Ilona Ložar, Hava Velić, Josipa Pervinšek, Tatjana Rahić, Daniela Gradišek