Šola je prostor, kjer otroci preživijo veliko svojega časa, zato je pomembno, da se počutijo varno, sprejeto in da jim šola ne povzroča stisk in skrbi, ki jih ne zmorejo sami rešiti. Če pa kljub temu pride do težav, problemov, konfliktov, je tukaj svetovalna delavka Majda Bauman Jančar (profesorica socialne pedagogike in magistrica socialnega dela), ki bo otroku in staršem pomagala in jim svetovala, kako se naj soočijo z nastalo težavo.

Svetovalno delavko bodo spoznali že malčki ob vpisu v prvi razred. Prehod iz vrtca v šolo je lahko stresen za marsikaterega otroka, zato svetovalna delavka spremlja vključenost otrok v šolsko okolje, spremlja njihovo prilagajanje v v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu.

Ker je odločitev o poklicni poti zelo težavna tako za učence kot starše, začnemo s poklicnim usmerjanjem že v osmem razredu, intenzivno pa nadaljujemo z informiranjem in svetovanjem v devetem razredu v okviru razrednih ur, roditeljskih sestankov ter individualnega svetovanja. Poklicno usmerjanje

Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. Pri delu nam pomagajo mobilne specialne pedagoginje: Nataša Bijeljac Kores, Mojca Komel in Lucija Kodrca ter pri nas zaposlene: Maša Doberšek (pedagoginja), Tanja Hartman (specialna pedagoginja), ki jo nadomešča Karmen Pevc in Liljana Marn. Če boste pri svojem otroku opazili določene učne, vedenjske ali čustvene težave, o njih obvestite razredničarko/razrednika ali se lahko oglasite pri svetovalni delavki.

Delovni čas svetovalne delavke:

 • ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 7.30 – 14.30
 • petek: 7.30 – 13.30

Na sestanek ste vljudno vabljeni:

 • po predhodnem telefonskem dogovoru, tel.: 01/320 – 93 – 06
 • po predhodnem dogovoru po e-pošti: majda.bauman-jancar@oszalog.si

 

ZAUPNI TELEFONI IN KONTAKTI

 • 116 123 – Zaupni telefon Samarijan (brezplačno)
 • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12.00 in 20.00 (klici so brezplačni, otroci in mladostniki pa lahko pišejo tudi na tom@zpms.si ali se oglasijo v njihovi spletni klepetalnici)
  Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.
 • 01 520 99 00 – klic v duševni stiski (vsak dan med 19.00 in 7.00)
 • 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24 ur na dan)
 • 080 11 55 – SOS telefon za žrtve nasilja (vsak dan med 12. in 18. uro, svetovanje pa ponujajo tudi po elektronski pošti na naslovu drustvo-sos@drustvo-sos.si)031 699 333 – psihosocialna in psihološka pomoč za ženske in otroke, žrtve nasilja in žrtve spolnih zlorab (vsak delovnik med 9.00 in 15.00)Društvo za nenasilno komunikacijo, dosegljivo je vsak delovnik med 8.00 in 16.00: