KONTAKT IN URNIK DELA

Tanja Hartman (1. triada)
Na sestanek ste vljudno vabljeni po predhodnem dogovoru.

  01/320 – 93 – 11

  tanja.hartman@oszalog.si

  pisarna svetovalne službe (pritličje)

Tina Uršič (v času njene odsotnosti jo nadomešča Ema Škrubej) (2. in 3. triada)
Delovni čas: 7.00- 15.00
Na sestanek ste vljudno vabljeni po predhodnem dogovoru.
01/320 – 93 – 06
ema.skrubej@oszalog.si

pisarna svetovalne službe (1. nadstropje)

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Šolska svetovalna služba nudi pomoč in podporo učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno ­izobraževalnega dela. Deluje na različnih področjih šolskega življenja:

  • delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko; poudarjene so dejavnosti pomoči in preventivne dejavnosti po načelu sodelovanja v svetovalnem procesu;
  • sodelovanje z učitelji: individualno ali timsko v procesu reševanja in preprečevanja težav, v procesu skupnega načrtovanja in izboljšav pri vzgojno izobraževalnem delu;
  • sodelovanje s starši: individualno in skupinsko v vseh predvidenih dejavnostih šole;
  • sodelovanje z vodstvom, ki vključuje načrtovanje dejavnosti za šolo ter pri reševanju težav po načelu postopnosti;
  • sodelovanje z zunanjimi ustanovami z namenom povezovanja šole z okoljem in strokovnega sodelovanja v preventivne in druge namene;
  • drugo delo v skladu z letnim delovnim načrtom.