Publikacija vsebuje osnovne podatke o šoli, predstavitev programa, prikaz organizacije dela šole ter predstavitev pravil hišnega reda, ki veljajo za učence šole. Nekateri podatki v publikaciji se bodo tekom šolskega leta še spremenili, zato bomo zadevo sproti osveževali. Žal pa bo tiskana verzija ostala nespremenjena.

publikacija_19_20_oszalog_28_8_19