Da bo izbira srednje šole lažja, smo za vas pripravili nekaj pomembnih informacij, ki vam bodo pomagale pri odločitvi, kam usmerit svojo poklicno pot.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša svetovalna delavka Majda Bauman Jančar, lahko se pa osebno oglasite v Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje, kjer vam bo na voljo največ informacij.

 

 

NUJNO!!!!!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nove informacije o vpisu v srednje šole:

Danes smo od Ministrstva dobili nove informacije glede vpisa v srednje šole. Spodaj imate njihove natančne informacije. Prijavnice za vpis v srednjo šolo morate natisniti, izpolniti in jih poslati na izbrano srednjo šolo.

Pri izpolnjevanju prijavnice si pomagajte z razpisom za vpis v srednje šole: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, kjer imate tudi uradne informacije o vpisu.

Če bi kdo imel težave s tiskanjem (nima tiskalnika) in z izpolnjevanjem prijavnice, me prosim kontaktirajte na elektronskem naslovu: majda.bauman-jancar@oszalog.si

O vseh spremembah vas bom redno obveščala. 

 

 

Sporočilo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

Na ministrstvu smo pripravili nov rokovnik za prijavo in vpis v srednje šole za naslednje šolsko leto.

Kot izhaja iz obeh rokovnikov, je nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli oziroma bivati v dijaškem domu, oddati prijavnico, med njimi tudi tisti, ki se šolajo na domu, in tudi tisti kandidati, ki še niso opravljali preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah, ki izvajajo izobraževalne programe, za katere je kot posebni vpisni pogoj treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti.

 

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, razen kandidati, ki se želijo vzporedno izobraževati na programih Umetniške gimnazije, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

 

Kandidatom za vpis v srednje šole je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192. Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole. Če bodo kandidati pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole.

 

Ob tem poudarjamo, da na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole.

 

Tistim kandidatom, ki so že oddali prijavnico za vpis v srednje šole, nove prijavnice ni treba več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

 

V rokovniku je predvideno, da bodo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija do 6. junija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančnih razporeditvah bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol. Kandidate bodo šole obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020. Če kandidat ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo imel še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis, ki jo je oddal  do 11. maja 2020, prenese na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov.

 

Kot izhaja iz rokovnika, bodo kandidati za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove v primeru, da bi se prijavili v izobraževalni program, kjer bo predvidena omejitev vpisa, o tem obveščeni 26. junija 2020 popoldan, ko bomo na spletnih straneh ministrstva objavili seznam srednjih šol, ki bodo vpis omejile.

Vpis v srednje šole bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančni razporeditvi bodo kandidati seznanjeni s strani šole.

 

Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan.

Nov rokovnik za vpis v SŠ

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

 

 

Poklicni sejem

 

Nove informacije:

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE – RAZPIS:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20202021-292-javni-r/

Roditeljski sestanek za starše:

PP ZA RODITELJSKI SESTANEK

RAZPIS ZA VPIS 2020-21

Poklicni barometer – potrebe in presežki poklicev:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2019

Vpis 2020/2021

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

Aktualni dogodki:

PRIJAVE ZA VPIS V PRVI LETNIK SŠ DO 11. 5. 2020

 

Vpis v srednjo šolo

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2020

 

Seznam srednjih šol

https://dijaski.net/srednje-sole/srednje-sole-v-sloveniji#R7

https://www.mojaizbira.si/sole

 

Seznam in opis poklicev

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

https://www.mojaizbira.si/poklici

 

Dodatne informacije o poklicih in srednjih šolah

https://www.mojaizbira.si/

https://www.kaminkako.si/kudos#/

https://www.dijaskisvet.si/

https://www.mojaizbira.si/sites/www.mi.si/files/upload/mojaizbiramojakariera_web.pdf

 

Štipendije

http://www.sklad-kadri.si/

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

 

Razpis za vpis 2020/2021

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

Omejitev vpisa v srednje šole – srednje šole in spodnje meje točk

Podatki o omejitvi vpisa 2019/2020: https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/znane-so-tocke-za-vpis-v-srednjo-solo/