Šolska prehrana 2019/2020 – obrazci

Obrazca “Prijava učenca na šolsko prehrano” in “Pogodba o šolski prehrani”  lahko pošljete izpolnjena in podpisana:

– na naslov: OŠ Zalog, Cerutova 7, 1000 Ljubljana

– na elektronski naslov tajništva: zdenka.kisovec@oszalog.si

Pošiljanje položnic/računov na e-naslove staršem – navodila

Spoštovani starši,

če želite prejemati položnico kot e-račun na vaš e-naslov (velja samo za tiste, ki plačujete položnice preko trajnika ali preko katere koli spletne banke) prosim, da nam posredujete svojo davčno številko in e-naslov. Podatke sporočite na naslov tajništva – zdenka.kisovec@oszalog.si – ali izpolnite obrazec in ga ravno tako pošljete na ta naslov.

Šola po zakonu (pojasnilo Uprave RS za javna plačila-UJP) oz. od uvedbe poslovanja z e-računi staršem NE SME pošiljati položnic v PDF obliki na njihove e-naslove.

Odpiranje trajnikov in postopki urejanja obrazcev

Subvencije obrokov

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS. Subvencija pripada v višini cene malice.

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16 – v nadaljnjem besedilu : ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Kosila – po novem od 1.2.2017 dalje:

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 dalje upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Torej, iz vaše »odločbe o otroškem dodatku« je možno ugotoviti, ali je vaš otrok upravičen do subvencije KOSILA (če je naročen na kosilo) tam, kjer je napisan podatke o odstotku (%) neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema vaša družina.

Za vsebinska vprašanja, povezana za odločbami, so pristojni centri za socialno delo in ne šola.

Pretekli zakon od 1.1.2016 do 31.1.2017:

Subvencija kosila (od 1. 1. 2016 dalje *) pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • do 18% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višin cene kosila;
  • nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70% cene kosila
  • nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS  – subvencija pripada v višini 40% cene kosila

* Zakon o spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D; Ur.l.št. 57/2015, 26. člen)

Pravila šolske prehrane (Pravilnik o šolski prehrani) 16-09-2013 10;41;52-Pravila šolske prehrane